Achtergrond van COA-incidenten en misdrijven onder asielzoekers in 2019

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3185
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Ateno

Samenvatting

Het “Incidentenoverzicht 2019” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid uit 2020 voor de periode 2018-2019 liet zien dat er in 2019 in vergelijking met 2018 een stijging was van het aantal incidenten op COA-locaties en van het totale aantal misdrijven door personen die ooit op een COA-locatie verbleven. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanwege een toezegging van de staatssecretaris van JenV aan de Tweede Kamer (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2019-2020, 19637, nr. 2604). De aanleiding voor het onderzoek vormen de (ongewogen) stijgingen van het geregistreerde aantal incidenten en criminaliteit die aan asielzoekers te verbinden zijn.
In het onderzoek wordt gezocht naar achterliggende oorzaken van de voor deze groep geregistreerde incidenten en criminaliteit, de specifieke kenmerken van de hiervoor geregistreerde asielzoekers en van de omgeving waarin de incidenten en criminaliteit zich afspeelden. De resultaten van het onderzoek zouden een beter gerichte inzet van maatregelen moeten opleveren en kunnen mogelijk input vormen voor de nieuwe opzet van het Incidentenoverzicht.