Incidenten en misdrijven door COA-bewoners 2017-2022

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3187b
Type WODC-intern onderzoek

In het incidentenoverzicht worden incidenten op COA-locaties  en misdrijven waarvan vreemdelingen (die op een COA-locatie verbleven) worden verdacht in kaart gebracht. Tot en met 2020 werd deze publicatie verzorgd door de Analyse-proeftuin Migratieketen (APM) van de directie Regie Migratieketen, onderdeel van het Directoraat-Generaal Migratie (DGM) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarna is er in 2022 een eerste rapport verschenen onder WODC-vlag (P. Kruize en P. Gruter, Incidenten en misdrijven op en rond COA-locaties, Ateno, 2022). Vanaf deze editie zal het WODC de rapportage jaarlijks uitbrengen. De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een data-infrastructuur waarmee cijfers gegenereerd kunnen worden ten behoeve van het incidentenoverzicht voor de periode 2017-2022 die tevens geschikt is voor structurele meting van deze cijfers ten behoeve van incidentenoverzichten in latere jaren.