Recidive onder justitiabelen in Nederland

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3191
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Een groot deel van de in Nederland gepleegde misdrijven wordt gepleegd door mensen die al eerder met justitie in aanraking zijn gekomen (B.S.J. Wartna, In de oude fout; over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke interventies. 2009). Het voorkomen van deze terugval is een belangrijk onderdeel van het justitiële beleid.
Sinds 2005 rapporteert het WODC periodiek over de strafrechtelijke recidive van verschillende dadergroepen, te weten alle volwassen en jeugdige daders, ex-gedetineerden, ex-jji-pupillen en ex-tbs’ers (o.a. G. Weijters, S. Verweij, N. Tollenaar en J. Hill, Recidive onder justitiabelen in Nederland: een verslag over de periode 2006 tot en met 2018, 2019). Sinds 2014 wordt ook de (ontwikkeling van de) recidive van ex-reclassenten beschreven en sinds 2018 wordt naast de recidive van ex-tbs’ers ook de recidive van daders in de overige Forensische Zorg in kaart gebracht.
In dit onderzoek zal ook specifiek gekeken worden naar financiële sancties opgelegd aan volwassen daders en ook naar recidive die volgt op financiële sancties. Op dit moment is er namelijk nog weinig zicht op de inzet van financiële sancties. Verder is gevraagd om specifiek te kijken naar recidive van gedetineerden die op een terroristenafdeling verbleven.