Toetredingsmechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren binnen de georganiseerde criminaliteit

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3203
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Bureau Beke

Samenvatting

Georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende gevolgen daarvan zijn een actueel maatschappelijk probleem en zij raken de samenleving in al haar geledingen. Het kabinet zet een breed offensief in tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De Kennisagenda Ondermijning heeft in juni 2020 een plaats gekregen in het Brede Offensief tegen Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (Botoc). Dit onderzoek heeft betrekking op een van de functies van de Kennisagenda Ondermijning, nl. systematische analyse van bestaande wetenschappelijke en operationele inzichten, waarbij bundeling en vertaling naar actuele vraagstukken plaatsvindt.
Het gaat in dit onderzoek om het synthetiseren van beschikbare kennis en een overzicht van lopende projecten en onderzoek naar ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit. Daarbij zijn niet alleen de uitkomsten van de review van belang, maar ook de confrontatie van die uitkomsten met de (beleidstheorie onder de) de initiatieven die door verschillende gemeenten en andere partijen worden ontplooid. Het betreft de volgende gemeenten: Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Zaanstad. Het onderzoek zal bestaan uit vier onderdelen: A Ordenen, vertalen en hanteerbaar maken van bestaande research syntheses; B Zoeken naar ‘nieuw’ onderzoeksmateriaal; C Inventarisatie van initiatieven/aanpakken/interventies in de acht genoemde Nederlandse gemeenten en D Omzetten van de uitkomsten A en B in een heldere Nederlandse tekst die aansluit bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende gevolgen zoals beschreven in onderdeel C.