Normeringsonderzoek en actualiseren Halt-signaleringsinstrumenten (Halt SI)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3204
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)  UvA - Fac. Maatschappij & Gedragswetenschap Afd. Psychologie

Samenvatting

Het Halt-signaleringsinstrument (Halt SI) wordt ingezet om mogelijke psychosociale problematiek te signaleren bij jongeren die een licht strafbaar feit hebben gepleegd. Zo kan worden vastgesteld of doorverwijzing naar hulpverlening nodig is. Ook brengt dit instrument de risico- en beschermende factoren ten aanzien van (herhaling van) het strafbaar gedrag van de jongere in kaart. Aanpassing van het Halt-signaleringsinstrument is thans noodzakelijk om beter te kunnen werken volgens het zogeheten RNR-model, dat bestaat uit drie basisprincipes: het risico-, het zorgbehoefte- en het responsiviteitsprincipe. Aldus kan het recidiverisico binnen de doelgroep van Halt worden bepaald en wordt duidelijk op welke domeinen extra inzet nodig is. Daarnaast bestaat de behoefte om extra items toe te voegen (o.a. over armoede) om gerichter te kunnen doorverwijzen naar passende hulp. Het betreft hier een normeringsonderzoek waarin gegevens van Halt worden gekoppeld aan politie- en justitiegegevens (bijv. via de recidivemonitor).