Kwalitatief onderzoek Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3206
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) IVO - Instituut voor onderzoek naar leefwijzen & verslaving

Samenvatting

Sinds 1 oktober 2004 kunnen veelplegers in Nederland worden veroordeeld tot plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). Uit drie eerdere effectmetingen blijkt een positief, recidive reducerend effect van de toepassing van de ISD-maatregel op gedrag van veelplegers in vergelijking met een standaard korte vrijheidsstraf (o.a. N. Tollenaar, M.G.C.J. Beerthuizen, K.H. Drieschner en A.M. van der Laan, Effectiviteit van de ISD-maatregel; 2e replicatie, WODC, 2019). Onduidelijk blijft waarom de ISD-maatregel werkt. De vraag is wat de werkzame factoren van de ISD-maatregel zijn en/of de inzet van forensische zorg meerwaarde heeft bij veelplegers. Een kwalitatief onderzoek moet hierin meer inzicht geven. Het onderzoek betreft zowel een planevaluatie als een procesevaluatie van procedures en praktijk.