Evaluatie Social Impact Bonds (SIB) werk na detentie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3207
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) EMMA, Experts in Media en Maatschappij

Samenvatting

Bij Social Impact Bonds (SIBs) werken overheid en private partijen samen ten bate van een maatschappelijk doel, in dit geval toeleiding van gedetineerden naar werk na detentie. Hierbij zijn strikte voorwaarden over de prestaties van de partijen opgesteld. Het blijkt lastig aan deze prestatieafspraken te voldoen. Een belangrijke reden is dat de doelgroep complex is. Hierdoor vallen de resultaten binnen de strakke, vooraf gesteld kaders soms tegen. De vraag is of de kaders niet te nauw zijn gesteld en of er op andere, niet vooraf gedefinieerde uitkomsten wel positieve gevolgen zijn van de SIBs. In deze eindevaluatie worden de resultaten van de SIB dan ook in een breder perspectief bekeken. Tevens worden best practices gesignaleerd voor toekomstige SIBs.
In het kader van de Social Impact Bond (SIB) “Werk na detentie” zijn reeds twee onderzoeken gestart: een effectevaluatie die een prestatiemeting omvat om te bepalen of de beoogde resultaten zijn behaald en of, derhalve, de investering van de private partners wordt terugbetaald. Deze is gestart in 2016 en zal worden afgerond rond de zomer van 2021 en is en is uitgevoerd door Panteia. En een tussentijdse procesevaluatie die enerzijds dient vast te stellen in hoeverre de SIB “Werk na detentie” in de praktijk is uitgevoerd zoals op voorhand beoogd en anderzijds inzicht dient te krijgen in de constructie van een SIB en om lessen te leren voor eventuele volgende SIB-projecten in het justitiedomein. Deze procesevaluatie liep van 2016 tot en met 2018 en is uitgevoerd door Impact R&D (J. Plaisier, M. Vollebergh, J. van Ditzhuijzen, Procesevaluatie van de Pilot Social Impact Bond "Werk na detentie", 2018).