Sociale robotica in de forensische zorg

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3208
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Samenvatting

Binnen de FPC de Oostvaarderskliniek wordt een exploratief praktijkonderzoek uitgevoerd naar de inzet van sociale robotica in de forensische zorg. Dat zijn robots die sociale taken vervullen. Dit onderzoek is daarbij aanvullend. Robotica is een sleuteltechnologie die een grote invloed gaat hebben op de maatschappij en daarmee ook op de justitiƫle instellingen. Dit onderzoek geeft een beeld van deze invloed, de mogelijkheden en bedreigingen van robotica. Bekeken wordt of sociale robotica in de toekomst een rol kan spelen in behandelingen binnen de justitiƫle context.
Het onderzoek bestaat uit drie delen, te weten: een verkennend deelonderzoek, waarin d.m.v. literatuur- en documentstudie en raadpleging van deskundigen wordt gezocht naar (potentieel) relevante sociale robots en functionaliteiten. Een verdiepend deelonderzoek waarin wordt gekeken naar de kwaliteit en effectiviteit van deze relevante sociale robots en functionaliteiten. En een derde deelonderzoek, waarin met deskundigen op het gebied van forensische zorg en sociale robotica nog specifieker wordt gekeken naar (mogelijke) toepassingen van effectieve en veelbelovende sociale robots en functionaliteiten in de forensische zorg.