Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen (vervolgonderzoek)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3209
Type Startend onderzoek

Samenvatting

Het eerder onderzoek, in opdracht van het WODC en uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, richtte zich op de invloed die patronen, regels, gebruiken en structuren van de gemeenschap van de Jehova’s getuigen in Nederland hebben op de omgang met (vermeend) seksueel misbruik en de aangiftebereidheid van (vermeend) seksueel misbruik (K. van den Bos e.a., Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's getuigen, Universiteit Utrecht, 2019).
Dit vervolgonderzoek is bedoeld om beter zicht te krijgen op de huidige situatie binnen de gemeenschap, op recent slachtofferschap en recente (re)acties. Het onderzoek omvat een uitgebreide literatuur-/documentenstudie die in kaart brengt of in de afgelopen jaren patronen en regels zijn aangepast met als doel om seksueel (kinder-) misbruik te voorkomen. Daarbij is tevens aandacht voor de situatie in gemeenschappen van Jehova’s getuigen in het buitenland.