Overzichtsstudie onderzoek (preventie van) woninginbraken

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3213
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

Woninginbraken zijn naast o.a. overvallen en straatroven door de Minister van J en V als high impact crimes (HIC) benoemd: misdrijven die een grote en soms blijvende impact hebben op slachtoffers, familie en andere betrokkenen. In de Veiligheidsagenda 2019-2022 is landelijk aandacht voor HIC gevraagd, maar er zijn geen landelijke (kwalitatieve of kwantitatieve) afspraken meer aan verbonden, zoals wel het geval was in de Veiligheidsagenda 2015-2018. De ambitie van de minister was toen om het aantal woninginbraken te laten dalen naar 61.000 in 2018 (brief aan de Tweede Kamer van 16 september 2014, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2014-2015, 28684 nr. 412). Dit doel is ruim gehaald, mogelijk dankzij de extra aandacht/inzet hierop en mogelijk ook gedeeltelijk dankzij de trend van dalende geregistreerde misdaadcijfers in de Westerse wereld en/of dankzij een verschuiving van criminaliteit naar cybercriminaliteit. Voorkomen dient te worden dat de aandacht verslapt. Men is dan ook nog steeds geïnteresseerd in efficiënte en effectieve manieren om woninginbraken verder terug te brengen. De interesse is breed, dus gaat uit naar zowel primaire, secundaire als tertiaire preventie. Men is geïnteresseerd in dadergerichte, situationele en slachtoffergerichte aanpakken, en in organisatorische, bouwkundige en technologische maatregelen. 
Het onderzoek gaat in op de vraag welke maatregelen ter preventie van woninginbraken die in Nederland geen gemeengoed zijn, blijkens de nationale en internationale literatuur effectief of potentieel effectief zijn en op basis van welke werkingstheorie en in welke context is dat het geval?