Gedragsverandering ter voorkoming van (slachtofferschap van) cybercriminaliteit

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3215
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Universiteit Leiden

Samenvatting

Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen zich online onveiliger gedragen dan ze zelf denken (S. van ’t Hoff-de Goede, R. van der Kleij, S. van de Weijer en R. Leukfeldt, Hoe veilig gedragen we ons online?, 2019). Om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van cybercrime is het van belang dat zij hun gedrag veranderen. Nog onbekend is hoe mensen beter kunnen worden aangezet tot structurele gedragsverandering online. Wel is er het Integraal Afwegingskader (IAK) van de Rijksoverheid, waarin een stappenplan staat om gedrag te veranderen. Er is aanvullend onderzoek nodig. Wat is er bekend rondom veilig online gebruik en gedragsverandering omtrent veilig online gebruik? Wat zijn de motieven en drijfveren voor het ongewenste (onveilig online) gedrag en welk ander gedrag of situatie houdt het ongewenste gedrag in stand of verergert het? Welke interventies zijn veelbelovend in het bewerkstelligen van veilig onlinegedrag van burgers en zouden kunnen worden ingezet? Hierbij gaat specifieke aandacht uit naar jongeren, ouderen en laaggeletterden, omdat deze groepen de grootste risicogroepen lijken te zijn.