In- en doorstroom cyberdaders

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3217
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR)

Samenvatting

Uit recent WODC-onderzoek blijkt dat er een grote discrepantie is tussen het aantal Nederlanders dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van cyber- of gedigitaliseerde criminaliteit en het aantal verdachten en daders daarvan in de strafrechtelijke keten (M.G.C.J. Beerthuizen, T. Sipma, en A.M. van der Laan, Aard en omvang van dader- en slachtofferschap van cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit in Nederland, 2020). De afgelopen jaren stegen de aantallen aangiften en meldingen van online criminaliteit sterker dan de in- en doorstroom in de strafrechtketen van verdachten van online criminaliteit (CBS, Veiligheidsmonitor 2019, 2020). Dit geldt zowel voor minderjarige als meerderjarige verdachten. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat relatief veel van deze zaken niet instromen in de strafrechtketen.
Er is behoefte aan beter zicht op de lage in- en doorstroom van jeugdige en volwassen verdachten en daders van online criminaliteit in de strafrechtketen. Daarbij is het wenselijk verklaringen te vinden voor de mogelijk haperende in- en doorstroming en eventuele knelpunten te identificeren, zodat indien nodig aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in het beleidsinstrumentarium. Dit onderzoek dient inzicht te bieden in de oorzaken van de beperkte in- en doorstroom van cyberdaders in de keten en signaleert mogelijke obstakels.