De impact van encryptie op de opsporing

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3218
Type Startend onderzoek

Samenvatting

Encryptie, ofwel versleuteling van dataverkeer met behulp van een wiskundige formule, wordt breed toegepast ter beveiliging van het internet en digitale communicatie. Dit onderzoek beoogt na te gaan wat de invloed is van encryptie op het opsporingsonderzoek in het digitale en fysieke domein. Welke typen encryptie komt men zoal tegen en hoe beïnvloeden deze het bereiken van resultaat in de opsporing? Te denken valt aan het identificeren en/of lokaliseren van een verdachte of een slachtoffer, het verzamelen van bewijs en het stoppen of verstoren van criminele activiteiten. In hoeverre kan encryptie worden omzeild door de inzet van alternatieve opsporingsmiddelen? Het onderzoek zou onderscheid moeten maken tussen maatschappelijk veelgebruikte communicatiemiddelen, apparaten of diensten enerzijds en middelen die voor en door criminelen worden gemaakt anderzijds.