Evaluatie wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (wet Finec)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3220
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Regioplan Beleidsonderzoek