Het begrip persoonsgegeven in de AVG

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3224
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)