Evaluatie Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3225
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Pro Facto

In 2013 kreeg de Nationaal Rapporteur een wettelijke verankering in de Wet nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. In deze wet is bepaald dat het instituut van de Nationaal Rapporteur iedere vier jaar wordt geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie moet worden bezien of wijziging van de taken van de Nationaal Rapporteur gewenst is.
In 2016-2017 is de Nationaal Rapporteur voor de eerste keer geëvalueerd (J. de Ridder, N. Struiksma, C. Bloemhoff en Ch. Boxum, Schieten op een bewegend doel; evaluatie Instituut Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, Rijksuniversiteit Groningen, Pro Facto (2017). In 2021 wordt de Nationaal Rapporteur voor de tweede maal geëvalueerd. Het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) van het ministerie van JenV heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gevraagd om deze tweede evaluatie te laten uitvoeren.
Deze evaluatie dient inzicht te bieden in de taakuitvoering door de Nationaal Rapporteur in de periode 2017-2020, waarbij onder meer gekeken wordt naar de waardering hiervoor door externe partijen en de mate waarin de beschikbare financiële middelen van de Nationaal Rapporteur al dan niet toereikend zijn voor de taakuitvoering.