Haalbaarheidsonderzoek methodiek voor kwantitatieve onderbouwing Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3233
Type Startend onderzoek

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) is een rapportage voor agenda-, strategie- en beleidsvorming op landelijk niveau. Het is een kwalitatieve analyse, die tot stand komt op basis van de inzichten en expertise van overheidsdiensten, organisaties in vitale processen, de wetenschap en andere partijen. Ook wordt gebruik gemaakt van open bronnen. Het doel van het CSBN is het bieden van inzichten in de digitale dreiging en de belangen die daardoor kunnen worden aangetast. Het gaat ook in op de weerbaarheid tegen de digitale dreiging en op digitale risico’s.
Al jaren bestaat behoefte aan een (aanvullende) kwantitatieve onderbouwing van de analyse. Deze behoefte wordt vooralsnog ingevuld met een haalbaarheidsonderzoek, waarin onder andere allerlei definitie- en operationaliseringskwesties moeten worden opgelost. In dit onderzoek worden vier onderdelen onderscheiden, te weten: A. ontwikkeling raamwerk als fundament voor een monitor; B. zoektocht indicatoren en bepalen validiteit en betrouwbaarheid (operationaliseren); C. indicatoren die nog ontbreken maar wel essentieel zijn; en D. haalbaarheid van de kwantitatieve monitor.