Evaluatie besteding versterkingsgelden 2020-2021

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3235
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) RAND Europe

Samenvatting

Jaarlijks stelt de NCTV gelden beschikbaar voor gemeenten ter versterking van hun lokale integrale aanpak. Gemeenten kunnen een beroep doen op deze zogeheten versterkingsgelden. De versterkingsgelden zijn bedoeld voor gemeenten of regio’s waar een hoge dreiging en/of lage weerbaarheid geldt omtrent extremisme en radicalisering. De activiteiten waarvoor geld kan worden aangevraagd moeten de drie doelen van de NCTV dienen: 1. het bestrijden en verzwakken van de extremistische bewegingen in Nederland; 2. het voorkomen van nieuwe aanwas voor deze bewegingen; en 3. het tegengaan van radicalisering.
De NCTV wil door middel van het onderzoek inzicht krijgen in de concrete, lokale effecten van de door versterkingsgelden gefinancierde activiteiten. Dit onderzoek inventariseert de activiteiten waarvoor de gemeenten versterkingsgelden hebben ontvangen in 2020 en 2021. Het biedt onder meer inzicht in de veronderstelde effecten, de knelpunten bij de uitvoering, de resultaten en neveneffecten. Wat is de meerwaarde geweest van deze activiteiten?