Literatuuronderzoek etnisch profileren

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3239
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)
RU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Samenvatting

Het functioneren van de politie binnen de multi-etnische samenleving roept vragen op. Het gaat daarbij onder meer om etnisch profileren en de bejegening van burgers door de politie.
Het onderzoek betreft een systematische review van de binnen- en buitenlandse literatuur over dit onderwerp en een vertaling van de uitkomsten van het bestaande internationale onderzoek naar de Nederlandse beleidscontext.