WODC-bijdrage NDM 2021 en EMCDDA Workbooks 2021

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3247
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Regioplan Beleidsonderzoek

Samenvatting

De Nationale Drug Monitor (NDM) is in 1999 opgericht op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het NDM-jaarbericht als geheel wordt geproduceerd door het Programma Drug Monitoring van het Trimbos-instituut. Drugsbeleid kent echter niet alleen volksgezondheidsaspecten, maar ook aspecten van criminaliteit en overlast. Sinds 2002 ondersteunt ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de NDM.
In de NDM handelen drie hoofdstukken over onderwerpen die op het terrein van het ministerie van JenV liggen, namelijk een hoofdstuk over wetgeving en beleid op JenV-terrein, een hoofdstuk over illegale handel, productie en bezit van drugs en een hoofdstuk over criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers. Het eerstgenoemde hoofdstuk wordt door het WODC zelf opgesteld; de andere twee hoofdstukken worden in opdracht van het WODC opgesteld.
In 2020 is het NDM Jaarbericht voor de laatste keer in de vorm van een pdf uitgegeven. Vanaf 2021 wordt de NDM digitaal gepresenteerd op de website www.nationaledrugmonitor.nl. Door middel van deze website kan de digitale NDM een nog actueler en beter vindbaar overzicht bieden op de ontwikkelingen in middelengebruik en drugsgerelateerde criminaliteit. Het doel en de opzet van de NDM blijven verder ongewijzigd.
Het onderzoek dient ook enige informatie bieden, op basis van dezelfde databronnen die gebruikt worden voor de NDM, voor het Nederlandse hoofdstuk in het European Drug Report van de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Het betreft een update van de informatie in de betreffende NDM-hoofdstukken en EMCDDA-Workbooks en dient inzicht te geven in relevante nieuwe ontwikkelingen op de betreffende terreinen.