Staatloos en/of ongedocumenteerd: Roma in Nederland

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3250
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Verwey-Jonker Instituut

Samenvatting

Op dit moment wonen er naar schatting enige honderden Roma in Nederland die geregistreerd staan met nationaliteit onbekend of als staatloos. Daarnaast is langdurig niet-rechtmatig verblijf in Nederland een probleem. Het is aannemelijk dat er een verband bestaat tussen verblijfsproblematiek en gebrek aan documenten. 
In dit onderzoek ligt de nadruk op de groep Roma op wie het Generaal Pardon van 1977 van toepassing was (incl. hun (klein)kinderen en partners) en de groepen die in de jaren 80 en 90 naar Nederland zijn gekomen. Het omvat een verklaring voor de huidige recht- en verblijfspositie van deze groep en gaat na hoe de Nederlandse overheid staatloosheid en ongedocumenteerdheid van deze groepen terug zou kunnen dringen. 
Wat kan op basis van kwalitatief onderzoek gezegd worden over de nationaliteit en verblijfpositie van deze groep Roma in Nederland? Wat zijn redenen voor hun (voortdurende) status ‘staatloos’ of ‘nationaliteit onbekend’? Welke mogelijkheden biedt de huidige wet- en regelgeving om deze statussen van Roma op te heffen?