(On)mogelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling gerelateerd aan geloof of ideologie in Nederland - 1e verkenning

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3252
Type Startend onderzoek

Samenvatting

Vragen over de omvang van kindermisbruik in specifieke contexten worden regelmatig door de Tweede Kamer gesteld. Het betreft hier een belangrijk maar moeilijk te onderzoeken probleem. Naar aanleiding van recente Kamervragen en moties wil het WODC laten verkennen of het toch mogelijk is om de omvang te schatten van kindermishandeling gerelateerd aan geloof of spirituele overtuigingen in Nederland (o,a. een motie van de leden van den Berge, van Nispen en Kuiken, oktober 2020 , Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 35349, nr. 15 en 33552, nr. 79). Het gaat hier om een verkenning van statistische methoden en modellen, benodigde en beschikbare data. De schatting zelf is niet onderwerp van het onderzoek. De probleemstelling luidt: is het mogelijk om middels wetenschappelijk onderzoek te weten te komen wat de omvang van kindermishandeling gerelateerd aan geloof of spirituele overtuigingen in Nederland is? Indien ja: hoe zou een dergelijk onderzoek vorm gegeven moeten worden? Indien nee: tegen welke problemen en beperkingen loopt een dergelijk onderzoek aan?
Het onderzoek zal bestaan uit drie delen. Het doel van deel 1 is om middels een expertmeeting te verkennen of het mogelijk is om valide en betrouwbare schattingen te maken van de omvang van kindermishandeling gerelateerd aan geloof of ideologie in Nederland. En zo ja, hoe een dergelijk onderzoek vorm gegeven zou kunnen worden. Mocht uit dit eerste deel de conclusie volgen dat het potentieel mogelijk is om valide en betrouwbare schattingen te maken van de omvang van kindermishandeling gerelateerd aan geloof of ideologie in Nederland dan zal deel 2 tot uitvoering komen. In deel 2 zullen potentiele databronnen die nodig zijn voor de schatting op beschikbaarheid en kwaliteit onderzocht worden en/of de mogelijkheid onderzocht worden om nieuwe data te verzamelen. Mocht de conclusie van deel 2 zijn dat databronnen beschikbaar zijn en aan de kwaliteit voldoen, dan zal deel 3 uitgevoerd worden. In deel 3 zal de schatting zelf uitgevoerd worden. Dit onderzoek betreft het eerste deel.