Prevalentieonderzoek weigerende verdachten

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3255d
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft maatregelen getroffen om de problematiek van de weigerende verdachte terug te dringen, de zogenoemde ‘weigeraanpak’. Het WODC is door het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om ten behoeve van de evaluatie van de weigeraanpak een onderzoeksplan te schrijven (M.H. Nagtegaal, De effectiviteit van de aanpak weigerende verdachten in het Pro Justitia (pJ)-onderzoek; achtergrond en contouren van een onderzoeksprogramma, WODC Cahier 2021-16, 2021). Het onderzoeksprogramma bestaat uit vijf deelprojecten, waarin onder andere wordt gekeken naar het aantal weigerende verdachten, de aan hen opgelegde straffen en maatregelen en de recidivecijfers na afloop daarvan, de voortzetting van het weigerbeleid in het Pieter Baan Centrum, de Regeling weigerende verdachten en de effecten van de doorgevoerde wetswijzigingen, inclusief de mogelijk ongewenste neveneffecten als zorgmijding en het vernietigen van medische dossiers. De weigeraanpak bestaat uit acht onderdelen, die zijn beschreven in het onderzoeksprogramma. Dit onderzoek ziet toe op het aantal weigerende verdachten, de aan hen opgelegde straffen en maatregelen en de voortzetting van het weigerbeleid in het Pieter Baan Centrum.