Eenvoudige adoptie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3262
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de vorm van eenvoudige adoptie zoals door de Staatscommissie is voorgesteld waarbij de familierechtelijke betrekking met de oorspronkelijke ouder(s) in stand blijft en er tevens een familierechtelijke betrekking met de adoptieouder(s) ontstaat. Het onderzoek is een vervolgonderzoek worden op het onderzoek van Vonk en collega’s (M.J. Vonk, W.D. de Haan, C.G. Jeppesen de Boer, en G.C.A.M. Ruitenberg, Eenvoudige adoptie van pleegkinderen, VU Amsterdam, 2020) en zal onderzoeken wat de behoeften en belangen zijn van (voormalige) pleegkinderen, geadopteerde pleegkinderen en indien mogelijk van oorspronkelijke ouders.
De aanleiding is de motie van Bergkamp en Van den Berge van 22 februari 2021 waarin zij stellen dat een onderzoek naar meer betrokkenen een waardevolle toevoeging kan zijn om verder te bepalen of eenvoudige adoptie een gewenste nieuwe juridische mogelijkheid is in het familierecht. Het gaat er om na te gaan wat voor hen de eventuele voor- en nadelen zijn van de invoering van eenvoudige adoptie (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 31265, nr. 90).