De mogelijkheden van focusgroepen & T0 meting

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3270b
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Om de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit te volgen is de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) ontwikkeld, welke gebruik maakt van politie- en justitiegegevens uit de gehele keten, aangevuld met zelfgerapporteerde delinquentie. De afgelopen jaren werden ontwikkelingen in criminaliteit onder jongeren in Nederland periodiek aan de Tweede Kamer gerapporteerd op basis van de MJC, uitgevoerd door het WODC en in samenwerking met het CBS op verzoek van DGSenB, DSJ, van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Om nog beter in te kunnen spelen op de informatiebehoefte rondom jeugdcriminaliteit, is aan het WODC gevraagd om de Monitor Jeugdcriminaliteit verder te ontwikkelen. De mogelijkheden voor het gebruik van focusgroepen om de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit te duiden en zicht te krijgen op eventuele nieuwe ontwikkelingen staat daarom in dit onderzoek centraal.
Dit onderzoek is een deelonderzoek van de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2022-2023, waarin op basis van meerdere van elkaar onafhankelijke bronnen beschrijving en duiding wordt gegeven aan de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit tot en met 2022 (projectnr. 3270 Doorontwikkeling Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC)). De andere deelprojecten zijn o.a.: Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2022-2023 (projectnr. 3270A); Monitor Zelfgerapporteerde jeugddelinquentie (MZJ 2022-2025) (projectnummer 3270C); en Herontwikkeling vragenlijst MZJ voor CAWI-afname (projectnr. 3270D).