Herontwikkeling vragenlijst MZJ voor CAWI-afname

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3270d
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Om (ontwikkelingen in) zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit te meten gebruikt het WODC de vragenlijst van de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ). Omdat in de metingen vanaf de MZJ 2022 overgegaan wordt op een online afname van de MZJ (project 3270C), is het nodig om een verkorte versie van de vragenlijst te ontwikkelen. De vragenlijst van de MZJ tot aan 2020 bestaat uit 250-300 items (afhankelijk van de antwoorden van respondenten). Er wordt zowel gevraagd naar dader- en slachtofferschap van delinquentie, als naar risico- en beschermende factoren in meerdere domeinen van functioneren. Er dient tot een selectie van maximaal 100 items voor de nieuwe vragenlijst van de MZJ te komen.
Dit onderzoek is een deelonderzoek van de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2022-2023, waarin op basis van meerdere van elkaar onafhankelijke bronnen beschrijving en duiding wordt gegeven aan de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit tot en met 2022 (projectnr. 3270 Doorontwikkeling Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC)). De andere deelprojecten zijn o.a.: Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2022-2023 (projectnr. 3270A); De mogelijkheden van focusgroepen & T0 meting (projectnummer 3270B); en Monitor Zelfgerapporteerde jeugddelinquentie (MZJ 2022-2025) (projectnr. 3270C).