Evaluatie Wet bronbescherming in strafzaken (Stb 2018, 264)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3277
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) De Strafzaak

Samenvatting

Per 1 oktober 2018 is de Wet bronbescherming in strafzaken in werking getreden (Stb. 2018, 264). Er is een nieuw artikel 218a in het Wetboek van Strafvordering geïntroduceerd. Daarin is het recht van journalisten en publicisten vastgelegd om, in een strafzaak, te weigeren om vragen te beantwoorden over de herkomst van gegevens die kunnen leiden tot identificatie van hun journalistieke bronnen. Op grond van het tweede lid van art 218a kan in bepaalde gevallen een uitzondering worden gemaakt op dit recht op bronbescherming. Voor oktober 2018 vloeide het recht op bronbescherming reeds voort uit rechtspraak van het EHRM en de Hoge Raad.
De regering is in een motie verzocht om de Wet binnen drie jaar na inwerkingtreding te evalueren ‘om te bezien of de wet voor de juiste doeleinden wordt toegepast‘ (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 34032, nr. 17). Dit onderzoek is  het uitvloeisel hiervan.