(Af)gemeten Weerbaarheid

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3290
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) RAND Europe 

Samenvatting

De Nationale Veiligheid Strategie (NVS) biedt inzicht in de te beschermen nationale veiligheidsbelangen, de wijze waarop en de mate waarin deze belangen worden bedreigd en de wijze waarop deze dreigingen of risico’s worden tegengegaan. De NVS wordt periodiek geactualiseerd en wordt in 2022, vanwege een groeiende internationale component binnen belangrijke dreigingen voor de Nederlandse nationale veiligheid, vervangen door de Rijksbrede Veiligheidsstrategie (RbVs). Binnen RbVs blijft Weerbaarheid een centraal element. Ook in de National Risk Assessments (NRA’s) voor witwassen en terrorismefinanciering is weerbaarheid een kernbegrip (H.C.J. van der Veen, L.F. Heuts, m.m.v. E.C. Leertouwer, National Risk Assessment Witwassen 2019, WODC, 2020 en  H.C.J. van der Veen, L.F. Heuts, m.m.v. E.C. Leertouwer, E.C., National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019, WODC, 2020). De methodologie uit de NRA’s kan bruikbare input vormen om te komen tot een maat voor weerbaarheid tegen de dreigingen en risico’s voor de nationale veiligheid. 
Dit onderzoek dient een methode op te leveren die kan worden ingezet om de (mate van) weerbaarheid te bepalen van de actuele en toekomstige dreigingen en risico’s voor de nationale veiligheid (uit de NVS/RbVs). De methode dient voldoende generiek/flexibel zij voor het meten het volledige spectrum dat de dreigingen en risico’s op het gebied van de nationale veiligheid bestrijkt, zoals vastgelegd in de rijksbrede risicoanalyse. Vervolgens wordt de nieuw ontwikkelde methode in de praktijk uitgetest op de risico’s voor de nationale veiligheid die het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) heeft vastgesteld in haar rijksbrede risicoanalyse, ten behoeve van de RbVs. Daarbij ligt het voor de hand om net als het ANV bij het vaststellen van de rijksbrede risicoanalyse gebruik te maken van expertgroepen/expertmeetings.