Een verkenning naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een verbod op het bezit, vervoer, etc van kindersekspoppen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3293
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Universiteit Maastricht

Samenvatting

Medio 2019 berichtte Brandpunt+ over Kinderseksrobots (Kinderrobots: de Nederlandse douane ziet ze regelmatig, NPO3). En Op 1 september 2020 verscheen in de Telegraaf het bericht ‘Walgelijk, maar ook nuttig?; Justitie zint op maatregelen tegen kindersekspoppen’. Net als in het artikel van Brandpunt+ wordt in dit recente artikel gewezen op de wetenschappelijke discussie die rondom het onderwerp speelt. Kindersekspoppen zijn levensechte poppen die kinderen moeten voorstellen. Ze worden op het darkweb verkocht maar ook (in ieder geval in het verleden) op “gewoon toegankelijke” websites zoals Alibaba.com, maar dan niet onder deze term.
Naar aanleiding van Kamervragen over het bericht in de Telegraaf  (Aanhangsel Tweede Kamer, Vergaderjaar 2020- 2021, nr, 553) is het onderzoek door DG Rechtspleging en Rechtshandhaving aangevraagd. De minister heeft hierop toegezegd te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn die de huidige nationale wet- en regelgeving biedt om de verkoop, invoer, etc. van kindersekspoppen aan te pakken (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 31015 nr. 223).
De huidige doelstellingen van het onderzoek zijn: 1. Inzicht bieden in de wetgeving omtrent kindersekspoppen/kinderseksrobots in andere landen en de achterliggende motivatie voor de wetgeving (of het ontbreken ervan); en 2. Onderzoeken welke mogelijkheden de Nederlandse wet biedt.