Systematic review preventief instrumentarium georganiseerde misdaad

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3298
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) RAND Europe

Samenvatting

De Kennisagenda Ondermijning (KO) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft als doel de bestrijding van georganiseerde criminaliteit van een gedegen kennisfundament te voorzien. Daarbij ligt de focus (voorlopig) op georganiseerde criminaliteit in relatie tot drugsproductie-/handel en gerelateerde verschijnselen, criminele geldstromen en de aanpak daarvan. De KO is één van de initiatieven die worden ontwikkeld om de bestrijding van georganiseerde criminaliteit van een gedegen kennisfundament te voorzien. Met het oog op een evidence informed policy en een versterkte aanpak van ondermijning wil het programma-Directoraat-Generaal Ondermijning (pDGO) van het ministerie van JenV meer inzicht krijgen in wat er uit binnen- en buitenlandse wetenschappelijke literatuur bekend is over de effectiviteit van preventieve interventies gericht op georganiseerde criminaliteit.
In 2020/2021 heeft onderzoeksbureau Breuer & Intraval een beknopte literatuurstudie verricht naar de effecten van de preventie van georganiseerde criminaliteit (J. Snippe, J.A. de Muijnck, M. Kamperman en R. Pieper, Effecten van preventie: een compacte literatuursynthese, 2021). Dit onderzoek dient te leiden tot een verdere verdieping van en aanvulling op de resultaten van het onderzoek van Breuer  &Intraval. 
Het onderzoek dient inzicht te bieden in wat er uit binnen- en buitenlandse wetenschappelijke literatuur bekend is over de effecten van preventieve instrumenten ten aanzien van georganiseerde criminaliteit. Na een uiteenzetting van de diverse typen preventieve instrumenten moet – voor zover mogelijk op basis van de literatuur – per instrument worden ingegaan op de effecten, de financiële kosten en baten en de mogelijkheden tot verbetering van die instrumenten. Het onderzoek legt de focus op de preventie van de volgende criminele activiteiten waarmee de georganiseerde criminaliteit zich kan bezighouden: 1. drugsproductie/-handel; 2. wapensmokkel/-handel; 3. mensensmokkel/-handel; 4. fraude en 5. het witwassen van crimineel verkregen gelden.