Secundaire analyse: fenomenen van seksueel geweld in Nederland

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3300
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Rutgers | Expertisecentrum seksualiteit

Samenvatting

Eind 2020 is de prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020 (PHGSG2020) gepubliceerd (M. Akkersmans, W. Gielen, R. Kloosterman, E. Moons,  C. Reep en M. Wingen, Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld, CBS, 2020).  Hierin wordt verslag gedaan van grootschalig steekproefonderzoek naar de prevalentie van slachtofferschap van bepaalde vormen van geweld onder de Nederlandse bevolking. Gemeten zijn vormen van niet-fysieke seksuele intimidatie, fysiek seksueel geweld en online seksuele intimidatie.
De resultaten van de PHGSG2020 zijn enkelvoudig gerapporteerd langs de lijnen van o.a. de vormen van meegemaakt seksueel geweld, geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie van het slachtoffer, het al dan niet structureel (ten minste één keer per maand) meemaken ervan, wie de plegers zijn en gebruikte pressiemiddelen. Wat nog gewenst wordt, is een inhoudelijke analyse van fenomenen waarin variabelen betekenisvol aan elkaar gerelateerd worden. Wat zijn bijvoorbeeld relevante slachtoffergroepen als gekeken wordt naar slachtoffer-pleger relatie, gecombineerd met geslacht van slachtoffer en pleger en bijv. de vorm en ernst  en het al dan niet structurele karakter van het seksuele geweld? Te denken valt bijvoorbeeld aan fenomenen als date rape, me-too machtsmisbruik en seksueel geweld in huiselijke kring. 
Centrale vraag van het onderzoek luidt: Wat zijn op basis van de internationale literatuur belangrijke fenomenen van seksueel geweld en hoe zien deze fenomenen en de slachtoffergroepen daarbinnen er in Nederland uit - voor zover aantoonbaar met behulp van de beschikbare dataset van de PHGSG2020?