Naleving van de AVG door overheden

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3301
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) ProFacto

Samenvatting

Het afgelopen jaar zijn verschillende overheidsorganisaties meer dan eens in het nieuws gekomen vanwege nalatigheid in het AVG-conform handelen. Naar aanleiding van het rapport ‘Black box online monitoring bij gemeenten onderzocht’ (W. Bantema, S. Westers, M. Hoekstra, R. Herregodts en S. Munneke, Black box online monitoring bij gemeenten onderzocht; een wankel fundament onder een stevige praktijk, Politie en Wetenschap, 2021) volgden in de Tweede Kamer mondelinge en schriftelijke vragen over het online monitoren van burgers door gemeenten aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) Ollogren. De minister heeft toen toegezegd in gesprek te zullen gaan met de VNG over dit onderwerp. Mede naar aanleiding van het rapport spraken de minister van BZK en de minister voor Rechtsbescherming Dekker op 28 juni 2021 over de naleving van de AVG door overheden. Beide bewindslieden kwamen toen overeen onderzoek te laten doen naar waar het in dezen wringt, en wat de meest voorkomende oorzaken zijn voor tekortkomingen in de naleving van de AVG door overheden. Het gaat hierbij om de overheid in den brede: rijksoverheid, sui generis organisaties, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies, ZBO’s en dergelijke. Dit onderzoek geeft opvolging aan dit voornemen en heeft als doel om in kaart te brengen wat de meest voorkomende onduidelijkheden en problemen zijn binnen overheidsorganisaties bij de naleving van de AVG, welke bepalingen in de praktijk niet goed worden nageleefd en welke oorzaken daarvoor vallen aan te wijzen. Het onderzoek doet tevens suggesties voor verbetering.