Informatiedeling verhuurders ter bestrijding van crimineel pandgebruik

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3305
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Ateno

Samenvatting

Crimineel pandgebruik kan betrekking hebben op panden die in bezit zijn van de crimineel zelf of zijn stromannen maar het kan ook gaan om huurpanden die worden verhuurd door woningcorporaties, recreatie-/vakantieparken, verhuurmakelaars en andere verhuurders van meerdere panden. Indien er misstanden worden aangetroffen in een pand, kan dit voor de verhuurder – als eigenaar van het pand – mogelijk leiden tot bijvoorbeeld de sluiting van het pand voor een bepaalde periode of een forse boete van duizenden euro’s. Mogelijk kan het op meer systematische wijze delen van informatie over crimineel pandgebruik tussen verhuurders onderling voorkomen dat andere verhuurders slachtoffer worden van de criminele activiteiten van dezelfde personen. Wanneer verhuurders dergelijke informatie op meer systematische wijze met opsporingsdiensten zouden delen, kan dit die diensten mogelijk helpen bij het voorkomen en/of tegengaan van criminaliteit (waaronder ondermijning). Een dergelijke systematische informatiedeling tussen verhuurders onderling en tussen verhuurders en opsporingsdiensten bestaat momenteel niet in Nederland.
Gezien het grote aantal panden in Nederland dat door criminelen wordt benut ter facilitering van ondermijnende criminaliteit (P. Kruize en P. Gruter, Criminele gebouwen; de faciliterende rol van woningen en bedrijfsruimten bij ondermijnende criminaliteit in Nederland en vier EU-landen, Ateno, 2021) wil het ministerie van JenV inzicht krijgen in de mogelijkheden tot en de meerwaarde van deling van informatie over crimineel pandgebruik, enerzijds tussen verhuurders onderling en anderzijds door verhuurders aan opsporingsdiensten. Ook wil het ministerie van JenV weten welke praktische en juridische knelpunten en risico’s er bestaan ten aanzien van deze informatiedeling, en in hoeverre en op welke wijze deze kunnen worden voorkomen dan wel tegengegaan. Dit onderzoek dient inzicht hierin te bieden en dient input te leveren voor de besluitvorming over een eventuele wettelijke grondslag voor een dergelijke informatiedeling