Onderzoeks- en evaluatieprogramma forensische zorg

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3307
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Het programma bestaat uit drie delen, een recidivemonitor, een kwalitatief onderzoek en een onderzoek naar het effect van forensische zorg (FZ) op recidive: 

  1. Bij de recidivemonitor zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van data, databewerkingen en types analyses waarmee in het eerdere recidiveonderzoek al ervaringen zijn opgedaan. Van het nieuwe onderzoeksprogramma wordt onder andere verwacht dat de recidive voor de forensische zorg (FZ) in kaart wordt gebracht, in het verlengde van het eerdere programma Recidiveonderzoek forensische Zorg 2016-2021. Evenals in het voorafgaande onderzoeksprogramma wordt de recidive tijdens en na uitstroom uit FZ-trajecten onderzocht voor de gehele landelijke FZ-populatie. Daarnaast worden kenmerken van de afgeronde FZ-trajecten in kaart gebracht.
  2. De recidivemonitor geeft een breed overzicht van FZ-trajecten dat echter niet meer detail bevat dan uit de beschikbare landelijke registratiegegevens gehaald kan worden. Het kwalitatieve onderzoek dient ertoe bevindingen uit het kwantitatieve monitoronderzoek te verdiepen, verklaringen te vinden en het een en ander ook vanuit de perspectieven van de verschillende actoren te begrijpen. Het onderzoek zich zal waarschijnlijk richten op af- en opschaling binnen FZ-trajecten. 
  3. Het onderzoeken van methodologische opties en het checken van de praktische haalbaarheid zal een belangrijk onderdeel van het effectiviteitsonderzoek zijn. Om het effect van FZ op recidive te kunnen bepalen moet men kunnen schatten hoeveel recidive had plaatsgevonden in de hypothetische situatie dat geen FZ was verleend. Er worden drie benaderingen van dit probleem verkend: vergelijking met een gematchte controlegroep, de schatting van het effect van FZ met een fixed-effect panel regression model en instrumentele variabele onderzoek.