Monitor Nazorg ex gedetineerden (7e meting)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3308
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt voor, tijdens en na detentie gewerkt aan de re-integratie van gedetineerden. Het gevangeniswezen, de reclassering en de terugkeergemeenten werken samen om gedetineerden te ondersteunen bij de oplossing van veelvoorkomende problemen die zich manifesteren op vijf terreinen: het aanvragen en verkrijgen van een identiteitsbewijs, het vinden van onderdak na ontslag uit de justitiële inrichting, werk vinden of een uitkering aanvragen, een opleiding volgen of andere tijdsbesteding vinden, tijdens detentie inzicht krijgen in schulden en een plan maken om die af te lossen en tot slot continuïteit van zorg/ondersteuning tijdens en na detentie. De situatie van (ex-)gedetineerden wordt op de genoemde aspecten onderzocht zoals die was voor detentie en zoals die is na detentie. Daarbij wordt gelet op veranderingen tussen de tijdsmomenten.