Naamswijziging op basis van slavernijverleden

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3309
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Verwey-Jonker Instituut 

Samenvatting

Op grond van het Besluit geslachtsnaamswijziging kan iemand onder bepaalde voorwaarden zijn achternaam laten wijzigen, waarbij de kosten voor rekening zijn van de aanvrager. Er wordt een uitzondering gemaakt voor slachtoffers van bepaalde misdrijven. Zij kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor kosteloze naamswijziging. Onder die categorie vallen ook mensen met namen die verband houden met het slavernijverleden.
Dit onderzoek moet uitwijzen of er behoefte bestaat aan naamswijziging bij de genoemde groep, wat de omvang is van de groep en of te verwachten is dat deze wens ook bij andere groepen leeft. Het onderzoek betreft een toezegging tijdens het debat op 30 juni 2021 van de vaste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer dat zij de mogelijkheden daarvoor zouden gaan bestuderen (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 30950, nr. 275, p. 59 en 62).
Het onderzoek betreft: het zoeken van geschikte experts voor een of twee expertmeetings, bijvoorbeeld door literatuursearch en enkele inventariserende gesprekken; het selecteren van meerdere objectieve wetenschappers voor een brede samenstelling van de expertmeeting(s) (zoals bijvoorbeeld historici, naamdeskundigen en/of andere disciplines); het organiseren en uitvoeren van de expertmeeting(s); en de verslaglegging van de expertmeeting(s), zowel qua opzet en uitvoering als inhoudelijk.