Naamswijziging op basis van slavernijverleden

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3309
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Verwey-Jonker Instituut 

Samenvatting

Op grond van het Besluit geslachtsnaamswijziging kunnen personen onder bepaalde voorwaarden hun achternaam laten wijzigen, waarbij de kosten voor rekening zijn van de aanvrager. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan iemand in aanmerking komen voor kosteloze naamswijziging. Mensen met een achternaam die verband houdt met het Nederlandse slavernijverleden vallen niet onder die uitzondering.
Dit onderzoek moet uitwijzen of er register(s) en/of overzicht(en) bestaan van geslachtsnamen die verband houden met het Nederlandse slavernij­verleden. Zo ja, welke verbanden en namen dat zijn. Zo niet, of een dergelijk register/ overzicht historisch verantwoord is op te stellen?

Het onderzoek betreft een toezegging tijdens het debat op 30 juni 2021 van de vaste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Zij gaan de mogelijkheden bestuderen van een tot een slavernijverleden herleidbare achternaam als grond voor naamswijziging (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 30950, nr. 275, p. 59 en 62).

Het onderzoek betreft: het zoeken van geschikte experts voor een of twee expertmeetings, bijvoorbeeld door literatuursearch en enkele inventariserende gesprekken; het selecteren van meerdere objectieve wetenschappers voor een brede samenstelling van de expertmeeting(s) (zoals bijvoorbeeld historici, naamdeskundigen en/of andere disciplines); het organiseren en uitvoeren van de expertmeeting(s); en de verslaglegging van de expertmeeting(s), zowel qua opzet en uitvoering als inhoudelijk.