Indicatieve Kosten batenanalyse kansspelen op afstand

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3311
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek is de inwerkingtreding op 1 april 2021 van de Wet Kansspelen op afstand en recent aangescherpte maatregelen ter voorkoming van kansspelverslaving. Ter voorbereiding van de evaluatie van deze wet in 2024 beoogt dit onderzoek de directe en indirecte kosten en baten gerelateerd aan het kansspelbeleid in kaart te brengen. Zo dient onder andere duidelijk worden wat de maatschappelijke kosten zijn van kansspelverslaving.