Evaluatie jeugdreclassering

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3313
Type Startend onderzoek

Samenvatting

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in de Jeugdwet (2015) wordt jeugdreclassering uitgevoerd door regionale gecertificeerde instellingen. In de afgelopen jaren hebben enkele van deze instellingen de landelijke methode voor jeugdreclassering doorontwikkeld tot een methodiek jeugdreclassering 2.0 (JR 2.0). Door in deze procesevaluatie de methodiek van JR 2.0 vanuit de literatuur te toetsen en de uitvoering van JR2.0 in de praktijk te onderzoeken moet blijken of het programma goed is onderbouwd, uitgevoerd wordt zoals bedoeld en of de methodiek effectief kan zijn voor de beoogde doelgroepen.