Evaluatie actieplan verbetering feitenonderzoek jeugdbescherming (JB)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3314
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) DSP-groep

Samenvatting

Vertegenwoordigers van Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, LOC Zeggenschap in zorg, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de VNG hebben gezamenlijk het Actieplan feitenonderzoek jeugdbescherming (JB) opgesteld. Het doel van het Actieplan is om te komen tot goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten in de jeugdbeschermingsketen, met betrokkenheid van kinderen en ouders. In deze procesevaluatie wordt nagegaan of het feitenonderzoek in de praktijk verloopt zoals beoogd.