Behoeftes van slachtoffers van grootschalige incidenten

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3317
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

De afgelopen jaren hebben zich, met bijvoorbeeld de tramaanslag in Utrecht en het schietincident in Alphen a/d Rijn, in Nederland verschillende grootschalige geweldsincidenten voorgedaan. Om slachtoffers van dergelijke incidenten zo goed als mogelijk bij te kunnen staan of hulp te kunnen bieden, is het van belang om te weten of de ‘reguliere’ slachtoffervoorzieningen daarvoor voldoende zijn, of dat deze categorie slachtoffers (ook) andere wensen/behoeftes/hulpvragen heeft.
In het huidige Nederlandse slachtofferrecht en –beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen slachtoffers van grootschalige incidenten en andere (niet-grootschalige) incidenten. Omdat het mogelijk is dat slachtoffers van grootschalige incidenten andere behoeftes hebben met betrekking tot zorg en ondersteuning, kan er noodzaak zijn om specifiek beleid te ontwikkelen voor deze groep slachtoffers. Het onderzoek beoogt daarom een kennisbasis te leggen voor verdere beleidsontwikkeling omtrent dit onderwerp. Het onderzoek richt zich zowel op directe slachtoffers (hieronder vallen ook nabestaanden) als op indirecte slachtoffers (ooggetuigen).