Achtergronden hardnekkige HIC-daders

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3322
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

Uit WODC-onderzoek naar criminele carrières van High Impact Crime (HIC)-daders blijken verschillende dadertrajecten, waaronder een groep hardnekkige HIC-daders (T.W. Piersma, M. Kros en K.A. Beijersbergen, Criminele carrières van daders van high impact crimes, 2021, Cahier 2021-15). Nader onderzoek is wenselijk naar de achtergronden en problematiek van verschillende HIC-daders nu onduidelijk is waarom sommigen wel en andere niet een criminele carrière met HIC-delicten starten, continueren of daar later mee stoppen. Vanuit literatuur en recent empirisch onderzoek zijn ook diverse risicofactoren voor het continueren van een HIC-carrière bekend, maar niet duidelijk is of er risicofactoren worden gemist, welke beschermende factoren er zijn en hoe deze op elkaar inwerken. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de mechanismen die spelen bij de keuze voor instapdelicten, het continueren van een HIC-carrière of het stoppen daarmee. Daarbij wordt vooral om een kwalitatief (etnografisch) onderzoek onder de doelgroep gevraagd dat ook hypothesen kan opleveren voor toekomstig onderzoek.