Geweld tegen journalisten en rol taakstrafverbod

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3331
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) EUR - Erasmus School of Law

Samenvatting

In het afgelopen jaar heeft een reeks incidenten plaatsgevonden waarbij journalisten het doelwit waren van agressie en geweld. Naar aanleiding daarvan heeft de minister aan de Tweede Kamer toegezegd om te onderzoeken in welke mate journalisten in Nederland slachtoffer worden van agressie en geweld en welke maatregelen daartegen zouden kunnen worden genomen (Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 2020-2021, nrs. 49, item 3 en 104, item 8). Specifiek zal daarbij aandacht worden besteed aan de mogelijke uitbreiding van het taakstrafverbod.
Het onderzoek brengt de aard en omvang van agressie- en geweldsdelicten tegen journalisten in kaart en biedt inzicht in trends en ontwikkelingen hierin over de afgelopen 10 jaar. En inventariseert welke typen daders bij dit geweld betrokken zijn. De mate waarin journalisten aan vergelijkbare of andere vormen van geweld worden blootgesteld dan functionarissen met een publieke taak zal ook worden onderzocht. Voorts zal het onderzoek inventariseren welke beleidsmaatregelen effectief zouden kunnen zijn in het bestrijden van (de verschillende vormen van) agressie en geweld tegen journalisten. Het gaat hierbij om zowel repressieve maatregelen als preventieve maatregelen. De mogelijke effectiviteit van zwaardere straffen voor daders of uitsluiting van bepaalde strafmodaliteiten, bijvoorbeeld middels een taakstrafverbod, zal daarbij worden meegenomen. In dit verband zal het onderzoek ook inzicht bieden in de manier waarop de begrippen “journalist” en “journalistiek” kunnen worden gedefinieerd ten behoeve van dergelijke wetgeving.