Evaluatie Wet drugs in het verkeer

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3333
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) DSP-groep

Samenvatting

De Wet drugs in het verkeer, in werking getreden op 1 juli 2017 (Stb. 2014, 353), geeft opsporingsambtenaren de bevoegdheid om bestuurders die vermoedelijk onder invloed van drugs deelnemen aan het verkeer, te bevelen mee te werken aan een speekseltest of aan een onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties (PMT). Daarnaast is met deze wet een afzonderlijke strafbaarstelling voor het rijden onder invloed van drugs geregeld.
Met dit evaluatieonderzoek wordt aan de wettelijke verplichting voldaan om de wet binnen vijf jaar te evalueren. Met oog op deze evaluatie heeft in 2015 en 2016 een onderzoek plaatsgevonden om de stand van zaken vóór de inwerkingtreding van de wetswijziging en de inzet van de speekseltester te beschrijven (M. Abraham en O. Nauta, Rijden onder invloed van drugs; onderzoek van der situatie voor invoering van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994, 2016). In 2017 tot 2019 heeft daarnaast een onderzoek plaatsgevonden waarin de werkprocessen bij NP, NFI en OM in kaart werden gebracht en de informatiebehoefte voor de huidige wetsevaluatie (M. Abraham, O. Nauta en M. van Aalst, Rijden onder invloed van drugs; deel 2: Onderzoek naar de werkprocessen en speekseltester, condities rondom opslag en transport van bloed en informatieopslag. Evaluatie DIV, 2019).