Aanpak grensoverschrijdende voetbalvandalisme en Benelux stadionverboden

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3335
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Samenvatting

In en rondom de stadions van professionele voetbalclubs in Nederland en België is geregeld sprake van wangedrag van voetbalsupporters. Het kan daarbij gaan om openlijke geweldpleging, vandalisme, racisme en discriminatie, provocatieve gedragingen en/of vuurwerkgebruik. Tussen sommige supportersverenigingen in Nederland en België bestaan nauwe banden; supporters van een voetbalclub in het ene land bezoeken wedstrijden van een club in het andere land. Sommige van deze supporters misdragen zich in het andere land op manieren zoals hierboven beschreven. In Nederland en België bestaan verschillende instrumenten om voetbalsupporters die zich misdragen uit een voetbalstadion te weren. 
Het betreft hier een rechtsvergelijkend onderzoek naar binnen de Benelux overdraagbare beperkende maatregelen zoals het stadionverbod. Het onderzoek past in een verkenning van mogelijkheden om een internationaal overdraagbaar stadionverbod te realiseren. Uit deze studie moeten aanbevelingen voortvloeien voor de interparlementaire assemblee van de Benelux betreffende de internationale voetbalveiligheid en de aanpak van racisme. Het gaat om de vraag op welke wijze Nederlandse en Belgische instrumenten ter bestrijding van voetbalgerelateerd wangedrag overdraagbaar kunnen worden gemaakt, zodat voetbalsupporters die zich misdragen in het ene land niet straffeloos zijn in het andere land.