Evaluatie doorontwikkeling bedrijfsvoering politie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3343
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) UU - Utrecht University School of Economics

Samenvatting

Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Deze wet regelt de invoering van één landelijk politiekorps, met als taak de organisatie en het beheer van de politie in Nederland. Met de vorming van de nationale politie is de bedrijfsvoering landelijk georganiseerd in het Politiedienstencentrum (PDC). Mede naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie Kuijken uit 2017 (Commissie Evaluatie Politiewet 2012, Evaluatie Politiewet 2012; doorontwikkelen en verbeteren, 2017) en de flexibiliseringsagenda voor de bedrijfsvoering binnen de politie die daarop volgde, is in 2018 het programma PDC Next Level gestart. Het verbeterprogramma PDC Next Level beoogt de dienstverlening naar een hoger plan te tillen.
Het doel van dit onderzoek is een beeld te geven van hoe het PDC functioneert. Welke verbeteringen streeft het PDC Next Level na en hoe wordt hieraan vormgegeven? In welke mate is er binnen de politie vanaf 2017/2018 een veranderbeweging op gang gekomen die gericht was op het verbeteren van de bedrijfsvoering en een (meer) lerende en toekomstgerichte organisatie, welke versterkende of juist belemmerende mechanismen liggen daaronder en wat is er nodig om de veranderbeweging door te trekken in de komende jaren?