Review prestatiemeting politie in enkele andere landen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3344
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) ORGANISATIES

Samenvatting

De bekostiging van de politie vindt plaats vanuit de algemene middelen. Daarover moet verantwoording worden afgelegd. De manier waarop het verantwoorden van het politiewerk vorm moet krijgen krijgt is onderwerp van discussie. Dat het een lastig te beantwoorden vraag is blijkt uit Nederlandse en buitenlandse literatuur. Er is behoefte aan een actuele overzichtsstudie van de bevindingen die de buitenlandse literatuur oplevert over de wijze waarop de concrete verantwoording van de politie in de onderzochte landen plaatsvindt en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden.