Evaluatie van het zelfstandig bestuursorgaan Politieacademie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3345
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Dialogic Innovatie en Interactie

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de Politieacademie (PA). Sinds 2017 functioneert de PA in een nieuw stelsel. Daarin zijn de mensen en middelen van de PA, ondergebracht bij de politie. In het onderzoek zal onder meer worden nagegaan of de PA in het huidige stelsel de kwaliteit van het politieonderwijs, -examinering en de onderzoeks- en kennisfunctie voldoende kan borgen en hoe het staat met de aansluiting tussen politieonderwijs en - onderzoek en de politie. Het betreft een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar de realisatie van de doelen van de inbedding van het PA in het nieuwe politiebestel.