Internationale vergelijking beleid veilige landen van herkomst

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3347
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

Om asielaanvragen sneller af te handelen heeft het kabinet een lijst met veilige landen gemaakt. Asielzoekers uit deze landen maken heel weinig kans op asiel in Nederland. Voor deze groep asielzoekers is een versoberde opvang beschikbaar. Verschillende lidstaten van de EU hanteren een eigen lijst met veilige landen van herkomst. 
Het onderzoek geeft een beeld van het veilige-landenbeleid van andere EU-lidstaten. Hoe vergaren zij informatie over de herkomstlanden van asielzoekers en hoe gaan zij om met vertrouwelijke bronnen? Ook wordt onderzocht op grond van welke bronnen en criteria andere lidstaten de eerste beoordeling uitvoeren en hoe die procedure is vormgegeven. Zijn de beoordelingen openbaar? Hoe ziet de asielprocedure eruit voor personen afkomstig uit een veilig land van herkomst? Gelden er andere voorwaarden voor de opvang en terugkeer en hoe verloopt de terugkeer van veilige-landers in vergelijking met die van andere afgewezen asielzoekers?