National Risk Assessment terrorismefinanciering 2022

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3352
Type Startend onderzoek

Samenvatting

Doel van deze National Risk Assessment (NRA) is het actualiseren van de eerder geïdentificeerde risico’s op terrorismefinanciering met de grootste potentiële impact en van de ‘weerbaarheid’ van het beleidsinstrumentarium gericht op de preventie en bestrijding van terrorismefinanciering in Nederland. Bij ‘weerbaarheid’ gaat het om de werking van het beleidsinstrumentarium, waarbij geldt: hoe hoger de weerbaarheid, hoe beter de risico’s worden tegengegaan. Beide worden vervolgens tegen elkaar afgezet, hetgeen uitmondt in een overzicht en duiding van de Resterende Potentiële Impact (RPI) van de grootste terrorismefinancieringsrisico’s.