National Risk Assessment terrorismefinanciering 2022

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3352
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Samenvatting

Doel van deze National Risk Assessment (NRA) is het actualiseren van de eerder geïdentificeerde risico’s op terrorismefinanciering met de grootste potentiële impact en van de ‘weerbaarheid’ van het beleidsinstrumentarium gericht op de preventie en bestrijding van terrorismefinanciering in Nederland. Bij ‘weerbaarheid’ gaat het om de werking van het beleidsinstrumentarium, waarbij geldt: hoe hoger de weerbaarheid, hoe beter de risico’s worden tegengegaan. Beide worden vervolgens tegen elkaar afgezet, hetgeen uitmondt in een overzicht en duiding van de Resterende Potentiële Impact (RPI) van de grootste terrorismefinancieringsrisico’s.
Het Nederlandse beleid ter preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en regelgeving van de Europese Unie. Leden van de FATF, waaronder Nederland, zijn gebonden aan de aanbevelingen gericht op het nemen van preventieve en repressieve risico-gebaseerde maatregelen door ‘meldingsplichtige’ instellingen, maatregelen ten aanzien van nationale rechtsstelsels en internationale samenwerking. Daarnaast ziet de FATF toe op de juiste werking en de effectiviteit van die (wettelijke) regels. Hiertoe voert de FATF periodiek landenevaluaties uit. Op dit moment is Nederland onderwerp van evaluatie door de FATF. Verwacht wordt dat het evaluatierapport medio 2022 verschijnt.
Na een methoden- en dataverkenning heeft het WODC zowel in 2017 als in 2019/2020 een NRA Witwassen en een NRA Terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland (o.a. H.C.J. van der Veen, L.F. Heuts en E.C. Leertouwer, National Risk Assessment Witwassen 2019, WODC Cahiers 2020-11; en H.C.J. van der Veen en L.F. Heuts, National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019, WODC Cahiers 2020-12). In 2017/2018 en 2020/2021 heeft het WODC ook voor Caribisch Nederland – ofwel de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba – een NRA op beide terreinen uitgevoerd (o.a. H.C.J. van der Veen en L.F. Heuts, National risk assessment witwassen en terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Cahiers 2021-14).
Het ministerie van JenV (programma-Directoraat-Generaal Ondermijning), het ministerie van Financiën (Directie Financiële Markten) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben het WODC gevraagd om nu een derde NRA Witwassen (projectnummer 3350) en een derde NRA Terrorismefinanciering voor Europees Nederland uit te voeren.