Effecten van korte detenties

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3359
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat er bekend is over de effecten van korte detentie. Dit gebeurt aan de hand van bestaand Nederlands en internationaal onderzoek. Ook de effectiviteit van andere sancties zoals geldboetes, taakstraffen en voorwaardelijke sancties worden meegenomen. Het gaat dan om effecten op recidive, maar ook effecten op strafdoelen als re-integratie, afschrikking, vergelding en onschadelijkmaking.
Het WODC is door het Directoraat Generaal Straffen en Beschermen (DG SenB) gevraagd om dit te onderzoeken n.a.v. dat de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft gesteld dat korte detenties weinig effectief zijn (Korte detenties naderĀ bekeken; minder korte detenties en meerĀ betekenisvolle alternatieven, RSJ, 2021). Leiden korte detenties werkelijk tot meer problemen, slechtere re-integratie en hogere recidive in vergelijking met vergelijkbare personen die een alternatieve sanctie opgelegd hebben gekregen? Wordt het strafdoel vergelding behaald, en met welke alternatieve sancties zou dit strafdoel ook kunnen worden behaald?